Skip to main content

El país el fa la gent,
nosaltres hi posem eines.

I Premi Feliu Matamala a la trajectòria en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalana

Història

60 anys ajudant a

fer créixer la nació

Als inicis del 1962, en ple franquisme, en Joan Bosch i Agustí va convocar a en Joan Boladeres i Roca, en Joan Gelada i Casellas i a l’Antoni Domènech i Roca a una reunió on varen decidir de constituir la Llibreria Les Voltes amb la finalitat de vendre només llibres en català. El maig del 1963, els 4 impulsors i 39 socis més, es van aplegar per constituir la “Sociedad Limitada de Libros y Artes Decorativas” per promoure el coneixement de la llengua i el sentiment catalanista. L’eina havia de ser una llibreria aixoplugada sota les voltes de la plaça del Vi. Naixia la Llibreria Les Voltes. L’ambició dels fundadors no era pas poca: vendre només llibres en català. N’hi havia pocs i estaven sotmesos a estricta censura. Durant més de 40 anys l’entitat la va presidir Feliu Matamala i Teixidor, que a partir de la dècada dels setanta va convertir la llibreria Les Voltes en l’espai de referència de la lluita catalanista a les comarques de Girona.

Fa 10 anys, Les Voltes es va convertir en una fundació sense ànim de lucre i va ser declarada d’utilitat pública. La Fundació Llibreria Les Voltes també està inclosa en el Cens d’entitats del foment de la llengua catalana de la Generalitat de Catalunya

ACTE EN DEFENSA DE LA LLENGUA:
60 anys de defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes.

Les Voltes avui

La Fundació pivota avui sobre quatre projectes que els seus patrons consideren imprescindibles en la construcció de la identitat catalana: la llengua, l’educació, la cultura i el lleure. En els darrers anys qüestions que semblaven superades a finals del segle XX han esdevingut urgències a les quals cal tornar a abocar esforços ingents.

Des de la Fundació Llibreria Les Voltes l’objectiu és portar a terme tantes accions com siguin possibles per fomentar l’ús públic i privat del català. Convertir el català en llengua de prestigi és un primer pas. Convertir-la en necessària per a la vida quotidiana n’és la salvació.

La Fundació Llibreria Les Voltes modernitza la seva estructura i incorpora la figura d’un director, amb l’encàrrec principal d’assolir nous públics, consolidar noves àrees de treball i capitalitzar la Fundació, des dels punts de vista econòmic i comunicatiu. L’equip també creix amb persones joves per obrir canals de comunicació amb els usuaris sobretot de xarxes socials.

Les Voltes,

projecte comú

La construcció de la nació no és un treball fàcil. El context no ens afavoreix i avui és necessari que el conjunt de la societat catalana es conscienci ï que en qüestions com l’extensió de l’ús social de la llengua ens hi juguem el futur.

Us fem una crida a treballar conjuntament amb la Fundació Llibreria Les Voltes per servir als catalans i catalanes les eines que necessitem perquè Catalunya esdevingui en el futur una realitat d’acord amb el seu potencial i la seva història.

La nostra trajectòria és la prova d’un compromís clar, rotund i ferm amb el  nostre país.

Sols anirem lluny,
junts arribarem més lluny i hi
arribarem més ràpid

Què fem a Les Voltes

La Fundació s’ha organitzat fins ara en:

 • Llibreria Les Voltes
 • Les Voltes Educa

I que fem, en el dia a dia?

 • Fomentem que els infants i joves llegeixin en català
 • Fem activitats adreçades a infants i joves els dissabtes al matí
 • Som la primera llibreria infantil i juvenil i la primera adreçada a la comunitat escolar de publicacions exclusivament en català
 • Formem pares, mestres, professors i monitors de lleure en la importància d’educar en català
 • Impulsem cursos, tallers i seminaris
 • Oferim presentacions de llibres
 • Organitzem, des de 1965 ininterrompudament, la Fira del Dibuix i la Pintura de Girona
 • Organitzem, des del 2016, la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Girona

Feu-vos socis i mecenes

La Fundació Llibreria Les Voltes l’any 2013, es va convertir en una fundació sense ànim de lucre que persegueix com a finalitat d’interès general “la promoció i la normalització de la llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de Catalunya” i està acollida al règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002. És per aquest fet que els donatius realitzats a l’entitat gaudeixen dels incentius fiscals directes a la declaració de la renda i a l’impost de societats segons l’esmentada Llei del mecenatge. (Llei 49/2002).

Al formar part del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana, la Generalitat complementa aquests beneficis fiscals per a persones físiques en un 15% de deducció addicional en la declaració de la renda.

Soci

Només per a persones físiques:

 • Aportació 250 € anuals
 • 12 quotes mensuals o un sol pagament

Incentiu fiscal: La persona que fa l’aportació es pot deduir de la quota de la declaració de la renda segons la llei 49/2002:

 • 95% de 250 € (80% Estat + 15% GEN)
 • Total recuperat d’estalvi de la renda, 237,50 €
 • Cost de l’aportacióanual: 12,50 € 

Avantatges addicionals:

 • 5% de descompte en totes les compres de llibres (màxim permès per llei)
 • 5 enviaments de les compres a domicili sense càrrec
 • 8 enviaments de les compres a domicili sense càrrec (un sol pagament)
 • Preferència en l’assistència als sopars del “Reservat de Les Voltes”

Soci família

Només per a persones físiques:

 • Aportació de 400 € 
 • 4 quotes de 100 € o un sol pagament 

Incentiu fiscal: La persona que fa l’aportació es pot deduir de la quota de la declaració de la renda segons la llei 49/2002:

 • 95% de 250 € (80% Estat + 15% GEN)
 • 55% de 150 €  (40% Estat + 15% GEN)
 • Total recuperat d’estalvi de la renda, 320 €
 • Cost de l’aportació, 80 € 

Si l’aportació és recurrent (més de dos anys), el tercer any la persona aportadora es pot deduir:

 • 95% de 250 € (80% Estat + 15% GEN)
 • 60% de 150 €  (45% Estat + 15% GEN)
 • Total recuperat d’estalvi de la renda, 327,50 €
 • Cost de l’aportació, 72,50 € 

Avantatges addicionals:

 • 5% de descompte en totes les compres de llibres (màxim permès per llei)
 • 5 Enviaments de les compres a domicili sense càrrec
 • Enviaments de les compres a domicili sense càrrec. (un sol pagament)
 • Preferència en l’assistència als sopars del “Reservat de Les Voltes”

Socis protectors

Només per a persones físiques 

 • Aportació 1.200 € 
 • 12 quotes de 100 € o un sol pagament

Incentiu fiscal: la persona que fa l’aportació es pot deduir a la declaració de renda segons la Llei 49/2002:

 • 95% de 250 € (80% Estat + 15% GEN)
 • 55% 950 € (40 Estat % + 15% GEN)
 • Total recuperat d’estalvi de la renda, 760 €
 • Cost de l’aportació 440 € 

Si l’aportació és recurrent (més de dos anys), el tercer any la persona aportadora es pot deduir:

 • 95% de 250 € (80% Estat + 15% GEN)
 • 60% de 950 € (80% Estat + 15% GEN)
 • Total recuperat d’estalvi de la renda, 807,50€
 • Cost de l’aportació, 392,50€

Anatatges addicionals:

 • 5% de descompte en totes les compres de llibres (màxim permès per llei)
 • Enviaments de les compres a domicili sense càrrec
 • Preferència en l’assistència als sopars del “Reservat de Les Voltes”
 • 3 llibres dedicats i signats pels seus autors. (autors catalans)
 • 5 llibres dedicats i signats pels seus autors. (un sol pagament)

Socis protectors

Només per a persones jurídiques

 • Aportació 1.200 € 
 • 12 quotes de 100 € o un sol pagament

Incentiu fiscal: la persona jurídica que fa l’aportació es pot deduir de la quota de l'impost de societats segons la Llei 49/2002:

 • 40% de 1.200 €
 • Total recuperat d’estalvi a l'impost de societats, 480 €
 • Cost de l’aportació 720 € 

Si l’aportació és recurrent (més de dos anys), el tercer any la persona jurídica aportadora es pot deduir:

 • 50% de 1.200 €
 • Total recuperat d’estalvi de l'impost de societats, 600 €
 • Cost de l’aportació 600 €

Anatatges addicionals:

 • 5% de descompte en totes les compres de llibres (màxim permès per llei)
 • Enviaments de les compres a domicili sense càrrec
 • Preferència en l’assistència als sopars del “Reservat de Les Voltes”
 • 3 llibres dedicats i signats pels seus autors. (autors catalans)
 • 5 llibres dedicats i signats pels seus autors. (un sol pagament)

Socis protectors «Ex Libris»

Per a empreses que facin aportacions entre 2.000 i fins a 10.000€ anuals.

Incentiu fiscal: La persona jurídica que fa l’aportació es pot deduir de la quota d’impost de societats segons la llei 49/2002:

 • 40% de l’import aportat

Si l’aportació és recurrent (més dos anys, amb import igual o superior al de l’any anterior), el tercer any la persona aportadora es pot deduir:

 • 50% de l’import aportat

 Avantatges addicionals:

 • 5% de descompte en totes les compres de llibres per a tot el personal de l’empresa. (màxim permès per llei)
 • Enviaments de les compres a domicili sense càrrec llibres per a tot el   personal de l’empresa.
 • Preferència en l’assistència als sopars del “Reservat de Les Voltes”
 • 5 llibres dedicats i signats pels seus autors. (autors catalans)
 • Altres avantatges a concretar.

Mecenes

Per a empreses que facin aportacions superiors a 10.000€ anuals.

Incentiu fiscal: La persona jurídica que fa l’aportació es pot deduir de la quota d’impost de societats segons la llei 49/2002:

 • 40% de l’import aportat

Si l’aportació és recurrent (més dos anys amb import igual o superior al de l’any anterior), el tercer any la persona jurídica aportadora es pot deduir:

 • 50% de l’import aportat

Avantatges addicionals:

 • 5% de descompte en totes les compres de llibres per a tot el personal de l’empresa (màxim permès per llei)
 • Enviaments de les compres a domicili sense càrrec llibres per a tot el   personal de l’empresa.
 • Preferència en l’assistència als sopars del “Reservat de Les Voltes”
 • 10 llibres dedicats i signats pels seus autors. (autors catalans)
 • Altres avantatges a concretar.