Skip to main content

Informació de gestió administrativa

Powered by BreezingForms

Informació relativa a gestió administrativa:
Òrgan responsable en matèria de contractació

De conformitat amb l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, del 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’informa que d’acord amb l’article 332-1 del Codi Civil de Catalunya, l’òrgan responsable de la FUNDACIÓ LLIBRERIA LES VOLTES en matèria de contractació és el patronat, en tant és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa d’acord amb la llei i els estatuts.

Informació relativa a la gestió administrativa:
Contractes amb administracions públiques

De conformitat amb l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, del 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com de l’article 8 de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, s’informa que la FUNDACIÓ LLIBRERIA LES VOLTES en els darrers CINC ANYS ha celebrat els següents CONTRACTES AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:

 

Administració pública contractant Procediment Import facturat
en euros
Objecte Data de formalització del contracte Durada del contracte Prórroga Modificació
Ajuntament de Girona Obert 68.267,00 € Subministrament de llibres 22/02/2019 3 anys No
Diputació de Barcelona Obert 89.306,57 € Subministrament de llibres 19/03/2020 3 anys No

 

Informació relativa a gestió administrativa:
Convenis amb administracions públiques

De conformitat amb l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, del 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com de l’article 8 de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, s’informa que la FUNDACIÓ LLIBRERIA LES VOLTES en els darrers CINC ANYS no ha celebrat convenis amb Administracions Públiques.

Informació relativa a la gestió administrativa:
Ajuts i subvencions d'administracions públiques

De conformitat amb l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, del 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com de l’article 8 de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, s’informa que la FUNDACIÓ LLIBRERIA LES VOLTES en els darrers CINC ANYS no ha rebut Ajuts ni subvencions d’Administracions Públiques.