Feu-vos socis i mecenes

La Fundació Llibreria Les Voltes l’any 2013, es va convertir en una fundació sense ànim de lucre que persegueix com a finalitat d’interès general “la promoció i la normalització de la llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de Catalunya” i està acollida al règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002. És per aquest fet que els donatius realitzats a l’entitat gaudeixen dels incentius fiscals directes a la declaració de la renda i a l’impost de societats segons l’esmentada Llei del mecenatge. (Llei 49/2002).

Al formar part del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana, la Generalitat complementa aquests beneficis fiscals per a persones físiques en un 15% de deducció addicional en la declaració de la renda.

Socis protectors

Només per a persones físiques 

 • Aportació 1.200 € 
 • 12 quotes de 100 € o un sol pagament

Incentiu fiscal: la persona que fa l’aportació es pot deduir a la declaració de renda segons la Llei 49/2002:

 • 95% de 250 € (80% Estat + 15% GEN)
 • 55% 950 € (40 Estat % + 15% GEN)
 • Total recuperat d’estalvi de la renda, 760 €
 • Cost de l’aportació 440 € 

Si l’aportació és recurrent (més de dos anys), el tercer any la persona aportadora es pot deduir:

 • 95% de 250 € (80% Estat + 15% GEN)
 • 60% de 950 € (80% Estat + 15% GEN)
 • Total recuperat d’estalvi de la renda, 807,50€
 • Cost de l’ap392,50€

Anatatges addicionals:

 • 5% de descompte en totes les compres de llibres (màxim permès per llei)
 • Enviaments de les compres a domicili sense càrrec
 • Preferència en l’assistència als sopars del “Reservat de Les Voltes”
 • 3 llibres dedicats i signats pels seus autors. (autors catalans)
 • 5 llibres dedicats i signats pels seus autors. (un sol pagament)